Categorie: Emma en Krin ontdekken veelkleurig Zuid-Afrika

Namens de kerken in resp. classis Warffum en classis Leeuwarden werken Emma en Krin aan betrokkenheid bij het mission-werk in Zuid-Afrika. Van 20 april tot 10 mei 2017 bezoeken Emma en Krin twaalf verschillende partners en projecten in Zuid-Afrika, met één ‘rode draad’: Jezus’ liefde delen, in woorden én daden!