Categorie: Reisimpressies Drenthe Mission | Verre Naasten

Namens Drenhte Mission | Verre Naasten reizen regelmatig mensen naar het buitenland: voor werkbesprekingen, cursussen, trainingen en afstemming met onze samenwerkingspartners. Via deze reisblog delen de reizigers hun ervaringen.